Ik wil lid worden

Lid worden

Alleen (gewezen) ondernemers kunnen lid worden van de Kredietunie Westerkwartier. Kandidaat-leden kunnen zich aanmelden via de website, waarna een kennismakingsgesprek volgt. Dat geldt voor zowel de kredietgevers als de kredietnemers.

Wie zoeken we?

De Kredietunie Westerkwartier is op zoek naar verschillende soorten leden. Het is heel goed mogelijk om meerdere rollen tegelijk te vervullen. Het kan heel goed zijn dat een bestuurslid kredietgever en coach is.

 

  • Bestuursleden
  • Coachende leden (MKB-ers die graag hun vakkennis willen overbrengen op nieuwe of vernieuwende ondernemers)
  • Kredietgevende leden (MKB-ers graag in hun eigen regio willen investeren)
  • Kredietnemende leden (MKB-ers op zoek naar krediet)
  • Algemene leden

Kredietgevende leden

Het lidmaatschap bedraagt eenmalig €500,00. Hiermee krijgt u één lidmaatschapscertificaat met stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast kunnen de leden obligaties kopen met een nominale waarde van €1000,00. De jaarlijkse rente is minimaal 1% met een variabele opslag, afhankelijk van het behaalde resultaat.

Kredietunie Westerkwartier = investeren in je eigen omgeving

Als kredietgevend lid ontvang je een rentevergoeding voor het bedrag dat aan de Kredietunie wordt toevertrouwd. Daarnaast worden geldgevende leden betrokken bij de beslissingen om krediet te verstrekken aan welke ondernemer en tegen welke voorwaarden. Hiermee blijven de kredietgevers tijdens het hele proces van de kredietverstrekking betrokken.

De kredietgever krijgt bovendien de kans om een belangrijke schakel te zijn in de maatschappelijke en economische ontwikkeling van het Westerkwartier. Door geld in te leggen vergemakkelijkt de kredietgever de weg voor nieuwe of bestaande MKB-ondernemers in het Westerkwartier. Hiermee draagt hij of zij direct bij aan de verbetering van de werkgelegenheid en de leefbaarheid van zijn of haar eigen regio.

Kredietnemende leden

Via de website kunnen kredietvragers een aanvraag indienen. Vervolgens neemt een lid van de intakecommissie contact op voor een kennismaking. De coaching is een van de belangrijkste randvoorwaarden die de Kredietcoöperatie stelt bij het goedkeuren van een aanvraag. De intakecommissie bespreekt de kredietvraag aan de hand van een business plan en de liquiditeitsprognose, waaruit moet blijken dat de kredietvrager na verstrekking aan zijn of haar rente- en aflossingsverplichting kan voldoen. Ook beoordeelt de commissie het ondernemerschap van de kredietvrager. Als de Poortwachter denkt dat de aanvraag kansrijk is, wordt de aanvraag doorgegeven aan de kredietcommissie, die de aanvraag vervolgens ter besluitvorming aan het bestuur voorlegt. Het bestuur neemt de kredietbeslissing en benoemt de coach. In sommige gevallen kan worden besloten dat het aangevraagde krediet eventueel in een andere vorm terug dient te komen.

Ik wil lid worden

Kredietgevende leden kunnen onderstaand formulier invullen. Kredietnemende leden kunnen een kredietaanvraag doen.


    * Verplichte velden