Aanvragen van krediet

Kredietaanvraag

Het kredietproces

Via de website kunnen kredietvragers een krediet aanvragen. Vervolgens neemt een lid van de intakecommissie contact op voor een kennismaking. De coaching is een van de belangrijkste randvoorwaarden die de Kredietunie stelt bij het goedkeuren van een aanvraag. De intakecommissie bespreekt de kredietvraag aan de hand van een business plan en de liquiditeitsprognose, waaruit moet blijken dat de kredietvrager na verstrekking aan zijn of haar rente- en aflossingsverplichting kan voldoen. Ook beoordeelt de commissie het ondernemerschap van de kredietvrager. Als de Poortwachter denkt dat de aanvraag kansrijk is, wordt de aanvraag doorgegeven aan de kredietcommissie, die de aanvraag vervolgens ter besluitvorming aan het bestuur voorlegt. Het bestuur neemt de kredietbeslissing en benoemt de coach. In sommige gevallen kan worden besloten dat het aangevraagde krediet eventueel in een andere vorm terug dient te komen.

Kredietunie Westerkwartier u.a. valt niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is vrijgesteld van toezicht door DNB conform de Wet Toezicht Kredietunies.

  *verlichte velden

  Financieringsbehoefte voor*

  Ik heb deze financieringsaanvraag ook elders ingediend*

  Deze financieringsaanvraag is

  Indien aanwezig, upload een ondernemingsplan


  (size: max 2MB, format: doc|docx|pdf)

  Negatieve BKR-registratie?*


  * Verplichte velden