Kom maar op met jouw plan!

Kredietunie Westerkwartier: van ondernemers voor ondernemers

 

Leden

 

Leden van de Kredietunie Westerkwartier zijn samen op weg naar een economisch sterker Westerkwartier. Maatschappelijk betrokken ondernemers stellen leningen beschikbaar voor ondernemingsideeën, die via de traditionele wegen niet zo snel voor een lening in aanmerking zouden komen. Zowel kredietgevers als kredietnemers kunnen lid worden van de Kredietunie, waardoor de Kredietunie midden in het hart van ondernemend Westerkwartier blijft staan.

Partners

 

De Kredietunie Westerkwartier is een initiatief van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en is lid van de Vereniging Kredietunies Nederland. Daarnaast wordt de Kredietunie Westerkwartier gesteund door de provincie Groningen en de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn; de vier gemeenten in het Westerkwartier. Coaches en ondernemers van de Kredietunie worden begeleid door studenten van de Hanzehogeschool Groningen.

Ondernemers

 

Kredietunies verbinden ondernemers die op zoek zijn naar financiering met ondernemers die een waardevolle, rendabele, maatschappelijk verantwoorde bestemming willen geven aan hun vermogen. Het is een vereniging van, voor en door ondernemers.  Essentie van een kredietunie is dat de leden elkaar kennen en elkaar helpen. Gemeenschapszin, persoonlijke betrokkenheid en de menselijke maat staan centraal. Elke maand komen de leden bij elkaar bij een ondernemer om van elkaar te leren: het ondernemersheem Westerkwartier.

Valt u niet in de regio van de Kredietunie Westerkwartier, kijk dan even bij de andere Kredietunie’s in de regio.

Nieuws

Bruidsmode met een belevenis!

Bruidsmode met een belevenis!

Het moment na ondertekening van de kredietovereenkomst, vlnr Hanneke, Sabrine, Ronald (voorzitter kredietunie) en Arthur (voorzitter Kredietcommissie)   Het nieuwste initiatief dat onze kredietunie helpt mogelijk maken, gaat over de start van een bruidsmodezaak...

Lees meer

Kredietunie Westerkwartier

In de zoektocht naar een economisch sterker en leefbaarder Westerkwartier is in december 2013 de Gebiedscoöperatie Westerkwartier opgericht. Gesteund door grote en kleine ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen ontpopt de Gebiedscoöperatie zich steeds meer tot de verbindende kracht tussen alle partijen in het Westerkwartier. Juist door de samenwerking met elkaar op te zoeken, kunnen we onze regio een extra impuls geven. De Gebiedscoöperatie zet daarbij vooral in op een nauwe samenwerking tussen het onderwijs en het ondernemerschap in de regio.

In navolging op andere regio’s in Nederland staat de Gebiedscoöperatie nu aan de basis van de oprichting van de Kredietunie Westerkwartier. Deze Kredietunie is gericht op het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ingericht volgens de coöperatieve gedachte: ‘van, voor en door ondernemers’. Op dit moment verloopt de kredietverlening aan kleinere partijen via banken weleens moeizaam, vanwege de relatief hoge kosten die hier voor banken aan verbonden zijn. Door het oprichten van een Kredietunie wordt de kredietverstrekking laagdrempeliger gemaakt.

Zowel kredietgevers als kredietnemers kunnen lid worden van de Kredietunie Westerkwartier. Kredietgevers zijn (gewezen) MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking stellen,kredietnemers zijn MKB-ondernemers of starters die geld willen lenen uit de kas.

Ronald Seinen
Kwartiermaker en voorzitter van Kredietunie Westerkwartier